Print

Visi | Misi | Moto

Written by Pentadbir Web pada 09 July 2011. Di dalam bahagian Profil

Visi

Menjadikan Yayasan Islam Perlis sebagai model contoh kepada organisasi lain dalam pembangunan iktisad islam dan modal insan agar pendidikan dan dakwah islam mencapai ke tahap yang tertinggi serta disegani di serata negeri.

Misi

Menubuh dan membangunkan sebanyak mungkin pusat, badan dan institusi pendidikan serta mengembangkan agama islam. Seterusnya melahirkan insan-insan yang cemerlang dalam kedua-dua bidang agama islam dan bidang akademik.

Moto

” Islam Menjadi Teraju Pembangunan Modal Insan”