Print

Bilangan Perkhidmatan Transaksi Online

pada 24 August 2011. Di dalam bahagian Profil

Laporan Penggunaan Aplikasi Perkhidmatan Online HRPB

BIL
PERKHIDMATAN ONLINE
JUMLAH TRANSAKSI
CATATAN
1.
SKIM PERLINDUNGAN INSURANS KESIHATAN PEKERJA ASING(SPIKPA)
129
MULAI JANUARI 2011
2.
BORANG ADUAN AWAM/PERTANYAAN
8
MULAI JANUARI 2011
3.
BORANG MAKLUMBALAS
5
MULAI JANUARI 2011